ALES şartı kaldırıldı, Tez için ek süre geldi

Resmi Gazetede bugün yayımlanan kararla “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nde değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre, tez aşamasındaki öğrencilere afet veya salgın şartlarında 2 döneme kadar ek süre verilebilecek. Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile salgın sebebiyle ALES şartı 2 Ocak 2021 tarihine kadar aranmayacak.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nde önemli değişiklikler yapıldı. Yapılan değişikliklerle tez aşamasındaki lisansüstü öğrencilere afet veya salgın durumlarında iki döneme kadar ek süre verilebilmesinin yolu açıldı. Eklenen geçici maddeyle de lisansüstü eğitime giriş için gereken ALES şartının 2 Ocak 2021 tarihine kadar aranmayacağı duyuruldu.

Tez aşamasındaki öğrencilere 2 döneme kadar ek süre verilebilecek

Yönetmeliğe “Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz” fıkrası eklendi. Böylece lisansüstü öğrenim gören öğrenciler salgın aşamasına göre en fazla iki dönem ek süre alabilecek.

ALES şartı kalktı

Salgın nedeniyle yönetmeliğe yapılan eklemeyle, yüksek lisans programına başvuracak adaylarda 2 Ocak 2021 tarihine kadar ALES şartı aranmamasına karar verildi.

Üniversite senatosunun kararı ile güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde aranabilen ALES puanı şartının da aynı tarihe kadar aranmayacağı ifade edildi.

Yönetmeliğe eklenen geçici madde ise şöyle;

“(1) Küresel salgın nedeniyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 16 ncı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan ALES puanına ilişkin şart 2/1/2021 tarihine kadar uygulanmaz.”

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir