Türkiye, yapay zeka stratejisini belirledi

Yapay zeka stratejisi belirlendi. Buna göre 2025 yılı sonunda yapay zekanın Gayri Safi Milli Hasılaya (GSMH) katkısının yüzde 5’e, bu alanda çalışan sayısının 50 bine çıkarılması hedeflendi.

Yapay Zekâ Stratejisinin tüm kamu tarafından sahiplenilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi de dünkü Resmî Gazete’de yayımlandı.

24 AĞUSTOS’TA AÇIKLANACAK

Lisansüstü mezun sayısının 10 bin kişiye çıkarılması, merkezî ve yerel yönetim kamu kurum ve kuruluşlarında yapay zekâ alanındaki istihdamın en az bin kişi olması, yerli ve millî yapay zekâ uygulamalarının kamu alımlarında önceliklendirilmesi, uluslararası yapay zekâ endekslerindeki sıralamalarda Türkiye’nin ilk 20 ülke arasında yer alması gibi iddialı hedefleri bulunan stratejiye önsözü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yazdı. Erdoğan önsözde yapay zekâ teknolojilerinin, küresel ekonomik yapı üzerinde internet devriminden daha büyük bir etki yaratmasının beklendiğini vurguladı. Strateji, 24 Ağustos’ta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’un katılımıyla Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi’nde kamuoyuna tanıtılacak.

EKOSİSTEM OLUŞTURULACAK

24 amaç ve 119 tedbirin yer aldığı stratejinin takibi ve yönetimi için Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu oluşturulacak. Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlık edeceği Kurul, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi başkanı ile Sanayi ve Teknoloji bakan yardımcısı tüm toplantılara katılacak. Kurula önerilerde bulunmak amacıyla ilgili özel sektör, akademi ve STK temsilcilerinin yer alacağı yapay zeka Ekosistemi Danışma Grubu oluşturulacak.

STRATEJİ NASIL HAZIRLANDI?

Strateji belgesi, 26 akademisyen, 40 kamu kurumu, 38 özel sektör kuruluşu, 4 sivil toplum kuruluşu, 26 akademisyen, 2 meslek örgütü ve 4 uluslararası organizasyon ile yapılan çalışmalarla hazırlandı. Ekonomik ve sosyal yaşamda yapay zekâ ile ortaya çıkan paradigma değişiminin şekillendirdiği küresel eğilimler analiz edildi.

TÜRKİYE’DE 200 CİVARINDA

Strateji Belgesine göre küresel yapay zeka harcamaları 2020 yılında yaklaşık 50 milyar doları geçerken, pazar büyüklüğü 5 yılda 2 katı aşacak. Çok sayıda araştırmaya göre yapay zekâ 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 13 ila 15.7 trilyon dolar katkı yapacak ve yüzde 13-14 arasında büyüme sağlayacak. 2025 yılında dünya ortalamasında kişi başı 19 TB veri söz konusu olacak. Önümüzdeki 3 yılda üretilecek verinin son 30 yılda üretilenden fazla olması öngörülüyor. ABD ve Çin’de yapay zeka odaklı girişim sayısı 2 bini bulurken,Türkiye’de bu sayı yaklaşık 200 civarında. Türkiye’deki yapay zekâ girişimlerin yaklaşık yüzde 50’si tekno parklarda, yüzde 73’ü ise İstanbul’da bulunuyor.

Kaynak: Hürriyet

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir