Sağlık Hukuku – Tıp Hukuku Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Öğretimde belli bir disiplin üzerinde uzmanlaşmaya dayalı öğretim ve araştırma sistemi önemini hala korumakla beraber, giderek artan bir oranda yerini disiplinlerarası ve çok-disiplinli öğretim ve araştırmaya bırakmaktadır. Bu değişimin en hızlı ve belirgin olduğunu alanların başında Sağlık Hukuku yer almaktadır.

Tüm dünyada sağlık hizmet sunum alanında yaşanan değişim, tıp alanında giderek artan bir hızda yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler çözüm arayan yeni hukuki sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu gelişmeler tıp alanında olduğu kadar, hukukumuza da çok farklı biçimlerde yansımaktadır. Nitekim son yıllarda sağlık hukuku alanında pek çok yeni hukuki düzenleme yapılmış. Mevcut düzenlemelerde değişikliklere gidilmiş. Ve sağlık hukukuna ilişkin konular temel hukuk mevzuatının içinde giderek önemli bir yer edinmiştir. Başta tıp ve sağlık hukuku olmak üzere yeni gelişen ilaç hukuku, tıbbi malzeme hukuku, biyo-hukuk gibi alanlar hızla hukuk uygulamasına girmiştir.

Hukukun bugün için her zamankinden daha dinamik yapıda olduğunu söylemek mümkündür. Bu ortamda olan ve olması gereken hukuk açısından bilimsel çalışmalar yapmak ve güncelliğini her zaman koruyacak olan alanlarda uzmanlaşmak büyük bir değer taşımaktadır.

Sağlık hukuku kendine özgü doktrini, terminolojisi ve uygulaması ile uzmanlaşmayı gerektiren bir alan olarak kabul edilmektedir. Sağlık hukuku veya tıp hukuku alanında akademik çalışma yapmak ve uzmanlaşmak isteyenler için Türk üniversitelerindeki lisansüstü programları aşağıda derledik. Fakat üniversitelerin internet sitelerinde bu programlar hakkında açıklamalar çoğunlukla yer almadığından, bir çoğunun isim ve linkini vermekle yetindik.

Ayrıntılı bilgi için üniversitelerin ilgili birimlerine müracaat edebilirsiniz.

1. İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Hukuku Lisansüstü Programları

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Hukuku Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programları ile yüksek öğretime güncel bir boyut katmayı ve önümüzdeki yıllarda çok daha fazla önem kazanacak olan sağlık hukuku alanında Türkiye’nin ihtiyacı olan uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Hukuku Doktora Programı Türkiye’deki ilk ve tek Sağlık Hukuku Doktora Programı olma özelliğini taşımaktadır. 2014-2015 öğretim yılında açılmış olup, şimdiye kadar öncü çizgisini devam ettirmekte ve sağlık hukuku alanında bilimsel çalışmalarına devam etmek isteyenler için bir üst basamak konumunda bulunmaktadır.

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

2. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Hukuku Lisansüstü Programları

• Enstitü programları için tıklayınız

3. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programları

• Lisansüstü Programlar için Tıklayınız.

 

4. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı

Yüksek Lisans Programı

 

5. Başkent Üniversitesi (Vakıf) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

6. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim)

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

7. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tıp Hukuku Lisansüstü Programları

Tıp Hukuku ülkemizde çok bilinmeyen bir alan olmakla beraber son zamanlarda gittikçe artan bir şekilde hem kamuoyunun hem de hekim ve hukukçuların gündemini meşgul etmeye başlamıştır. Ülkemizde 200.000’i aşkın sağlık personelinin uyguladığı tıbbi müdahaleler nedeniyle hukuksal sorumluluğun ele alındığı bu alan, aynı zamanda interdisipliner bir alan olarak kendisini göstermektedir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki gerek ülkemizde gerekse de tüm dünyada sağlık personelinin hukuksal sorumluluğuna ilişkin dava sayısında da bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Tıp hukukunun uygulamadaki önemine rağmen, bir yandan müstakil bir alan olmaması, öte yandan şu ana kadar ülkemizdeki hukukçuların kendi uzmanlık alanlarının yanı sıra bu alanla ilgilenmiş olmaları, yani müstakil tıp hukukçularının bulunmayışı, bu alana şimdiye kadar sadece adli tıp uzmanlarının alaka göstermiş olması, çok teknik bir alan olan tıp hukukunun gelişmesini önlemiştir.

Program bu alandaki boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Ayrıca unutulmamalıdır ki sağlık çalışanlarının da hak ve yükümlülüklerini bilmesi ve kendilerini ilgilendiren temel hükümler hakkında temel bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda programda yeterli tıp hukuku bilgisi verilerek hasta yararı ile toplumun yararının korunması arasındaki dengenin sağlanması konusunda kişilerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede programda, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının cezai ve hukuki sorumlulukları, adli tıp, zorunlu mali sigorta sistemi, sosyal güvenlik sistemi, etik boyutu ve hukuk ve tıp kavramlarına ilişkin çok yönlü dersler yer almaktadır. Program interdisiplinler bir program olup; Hukuk, Tıp veya Sağlık Bilimleri alanlarından lisans mezunu olan adaylar programa başvurabilmektedirler. Enstitünün yönetmelikleri uyarınca başvurularda ALES ve yabancı dil puanı istenmektedir.

Tezli Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans

Doktora Programı

 

Sağlık Hukuku – Tıp Hukuku Yüksek Lisans ve Doktora Programları” için bir yorum

  • 11 Ekim 2019 tarihinde, saat 15:21
    Permalink

    Ben Azerbaycan’lıyım. Türkiye’de sağlık hukuku üzre okumak istiyorum. En güzel seçim hangi universitedir?

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir