Türk Burslular Birliği’nden YLSY Tazminat Açıklaması

Biz, 1416 sayılı kanun kapsamında yurtdışında eğitim almaya hak kazanmış (YLSY), ancak çeşitli sebeplerle mecburi hizmet yükümlülüğünü ifa edemeyen ve karşılığında haklarında borç takibi başlatılmış öğrencileriz. Öğrenim süremiz boyunca adımıza yapılan masrafların tazmininde uygulanan prosedürler ve döviz kurlarındaki öngörülemeyen hareketlilikler neticesiyle zorluklar yaşamaktayız.

Ülkemizin sağladığı imkanla yurt dışında yüksek lisans ve/veya doktoralarımızı yaptık. Bu, büyük çoğunluğumuz için maddi açıdan gerçekleştirilmesi imkansız bir kariyer yoluydu. Ancak bu burs sayesinde önümüzdeki bu engel kalkmış oldu. Eğitimlerine MEB bursuyla başlayan pek çok kişi bulundukları üniversitelerden asistanlık aldı; kimisi bursunu tamamen kimisi de kısmen kestirerek, hem borcunu azaltmaya, hem de devletimize olan yükünü hafifletmeye çalıştı. Sonrasında bilimsel hayatın ve yurt dışında yaşamanın getirdiği zorluklarla karşılaşıldı: Bir kaç maddede örneklemek gerekirse:

 1. Danışman hocayla yaşanan anlaşmazlıklar
 2. Bölüm/Alan değiştirmek zorunda kalmak
 3. Doktora sonrasında Post-Doktoraya devam etmek

gibi sebeplerle, eğitimimizi bitirmeyi taahhüt ettiğimiz süreyi aştık, haklı olarak tazminata düştük ve imzaladığımız senetler doğrultusunda bize ödenen miktarın tazmini tahakkuk etti. Yurt dışındaki öğrenimimizi tamamlayıncaya kadar bu ödemeleri yapıp, sonrasında ülkemize geri döneceğiz.

“Borcumuzu Ödemek Bizim Vazifemizdir”

MEB Bursluları olarak taleplerimizi sizinle paylaşmadan önce şunu belirtmek isteriz. Bize gönderilen aylık harçlıklar/okul ödemeleri hepimizin ailelerinin verdiği vergilerden gelmektedir ve bunun maddi manevi yükünü omuzlarımızda hissediyoruz. Dolayısıyla bu paralarda bütün vatandaşlarımızın hakkı vardır. Sorumlu bir vatandaş olarak yükümlülüklerimizi yerine getir(e)mediğimiz için tahakkuk eden borcu ödemek bizim vazifemizdir.

Bunun da ötesinde, bize yapılan harcamaların karşılığının ancak ülkemiz gençliğinin yetişmesine katkı sağlayarak geri ödenebileceğine dair düşüncemiz de kaimdir. Ancak bize verilen süre ve istenilen faiz miktarları aylık gelirlerimizle ödeyemeyeceğimiz bir hal almaktadır. Bu hususta, MEB Tazminat dairesi tarafından gösterilen anlayışın, kanunlar çerçevesinde gösterdikleri yardımlardan bahsetmemek haksızlık olur. Lakin, kanunların getirdiği kısıtlayıcı zorluk çoğu zaman görevli memur arkadaşlarımızın da elini kolunu bağlamaktadır. Örneğin:

 • Toplam anaparanın 4 yıl içinde ödenmesi zorunluluğu (1.yıl %10, 2.yıl %20, 3.yıl %30 ve 4.yıl %40). Örneğin, ortalama doktora ve master için bir öğrenciye yapılan masraflar 170,000$ yapılmış olsa, sadece ilk yıl 17,000$ gibi bir parayı ödemesi gerekmektedir. Sonraki yıllarda orantılı olarak artıyor. Yurt dışında bir doktora öğrencisi 20,000-30,000$ yıllık gelire sahiptir (asistanlık maaşı). Yurt dışında yaşayan birisi bu parayla, ancak geçinilebileceğini bilir. Hele bu kişinin bir ailesi varsa durum daha da kritik olmaktadır. Görüldüğü gibi rakamlar böyle bir ödemeyi yapmanın mümkün olmadığını açıkça göstermektedir. Ana para ödendikten sonra uygulanan faiz oranları ile tahakkuk eden miktarın 1 yıl içinde ödenmesi gerekiyor. 6 yıl burs almış birisi, 4 yıl da ana parayı öderken geçen süre için, 6 yıl ile 10 yıl süreli bir faiz ödemesi gerekmektedir.
 • Döviz üzerinden yapılan ödemelerde Merkez Bankası tarafından belirlenen güncel kur uygulanıyor. Örneğin, Dolar-TL paritesi göz önünde bulundurulduğunda 2010-2016 yılları arasında burs almış bir kişinin 2010 yılında aldığı burs, 2017 yılında karşısına 2 katından fazla bir borç olarak çıkmaktadır.
FETÖ/PDY Şüphelilerin Borç Yükümlülükleri Ortadan Kaldırılmıştır

Öte yandan, 29 Ekim 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 29872 sayılı 675 KHK ile FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan ve ekli (5) sayılı listede yer alanların öğrencilikle ilişikleri kesilmiştir. Ayni kararnamenin 10. Maddesine göre bu kişilerin mecburi hizmet yükümlülükleri ve mecburi hizmete bağlı borç yükümlülüklerinin ortadan kalkması yüklü tazminat borçları altında ezilen bizleri ve ailelerimizi mağdur etmiş ve vicdanlarımızı derinden yaralamıştır.

http://www.burslular.org/uncategorized/fetoculerin-borclari-silinirken-akademisyenler-dolar-magduru-oldu/

Bu durumda taleplerimizi yukarıdaki maddelere uygun sırada 3 maddede toplayacak olursak:

 • Ana paranın ödenmesine dair:
  1. 4 yıl olan tazminat ana para ödeme süresinin uzatılması
  2. Borcun yapılandırılmasında belirtilen her yıl artan zorunlu oranların kaldırılması
 • Geçmiş yıllarda örneklerini gördüğümüz faiz affının uygulanması
 • Tazminat borcunun TL karşılığı hesaplanırken ödemenin yapıldığı döviz kuru ya da sabit kur

[YOUTUBE VIDEO’SU:

https://www.youtube.com/watch?v=U6SmpD0R10g&feature=youtu.be]

Çare, Mağduriyetlerin Giderilmesi

Mağduriyetimizin değerli hükümetimizce giderilmesi bizim için tek çaredir. Bizlerin borçları için de özellikle faiz affı, aşırı yükselen kur farkından doğan mağduriyetlerin giderilmesi için geri ödemedeki döviz kuru hesabının bursun ödendiği güne göre hesaplanması ve geri ödeme için verilen 5 yıllık surenin 10 yıla çıkartılması ailelerimizin ve bizlerin geleceklerinin daha da kararmaması için bir nebze çare olacaktır. Daha önce benzer yasalar 2006, 2011 ve 2014 yıllarında çıkmıştır. Bunlardan 5535 Sayılı 29/06/2006 tarihinde “Bazı alacakların tahsil ve terkinine ilişkin kanun”, 25/02/2011 tarihli 6111 sayılı Kanunun Geçici 4. maddesi ve 11/09/2014 tarihli 6552 sayılı Kanunun geçici 1. Maddesi çıkmıştır.

Bu taleplerin gerçekleşmesi durumunda sağlanacak faydaları da şu şekilde sıralayabiliriz:

 1. Eğitimleri devam edenlerin (Y. Lisans, PhD veya Post-Doc) bulundukları ülkelerde, borçlarını öderken geçinmelerine imkanı sağlanmış olacak. Eğitimini bitirene kadar tazminata düşse bile geçimini zora düşürmeyecek ödemelerle hayatını idame ettirebilecektir.
 2. Yukarıda görüldüğü gibi zaten imkansız olan ana-para ödemesi halledilse bile, bu kişinin dönüp görev talebinde bulunabilmesi için yıllardır biriken faizi bu sefer 1 yıl içinde ödemesi gerekmektedir. Bu da ülkesine dönüp hizmet etmek isteyen yüzlerce bilim insanının önünde büyük bir maddi engel olarak durmaktadır.
 3. Yurt dışında öğrenimine devam ederken her an döviz kuruyla borcunun katlanacağı korkusundan kurtulmuş bir şekilde eğitimine odaklanabilecektir.

Böyle bir değişiklikle kendilerine yüz binlerce dolara varan harcama yapılan ülkemizin akademisyenlerine bilimsel hayatlarına odaklanabilme imkanı verilmiş olacaktır. Bu şekilde ülkemize daha donanımlı ve iştiyakla dönerek bizlere yapılan ödemelerin hakkını verme imkanı sunulmuş olacaktır.

MEB YLSY programını daha iyi koşullara getirmek için yukarıda tecrübelerimizden hareketle oluşturduğumuz taleplerin yetkililerin takdirlerinde işleme koyulmasını diliyoruz.

Turk Burslular Birligi,

YLSY Tazminatli Akademisyenler Grubu

http://www.burslular.org/

iletisim@burslular.org

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir