Öğretim Elemanları Sendikasından Kanun Teklifi

Öğretim Elemanları Sendikası akademisyenlerin Yeşil Pasaport, Derece ve 3600 Ek Gösterge ile ilgili TBMM’ ye kanun teklifi verdi. 

ÖGESEN’in yaptığı açıklamada gün geçtikte akademisyenlerin bir araya geldiği Kongre, Sempozyum gibi organizasyonların ve uluslararası ortak çalışma gruplarının daha önem kazandığına değinildi. Teknolojinin gelişmesi ve bilimin her saniye değişmesiyle birlikte dünyanın daha global hale geldiği ayrıca belirtildi.

Kanun Teklifi için yapılan basın açıklamasının tamamı: 

ÖGESEN Öğretim Elemanları Sendikası Genel Merkezi

Akademisyenlerin bir araya geldiği Kongre, Sempozyum gibi organizasyonlar ve uluslararası ortak çalışma grupları her geçen gün daha da önemli hale gelmektedir. Dünya, teknolojinin ve bilimin her saniye gelişmesiyle birlikte daha da global hale gelmektedir. Dolayısı ile bilim de artık çok daha geniş kitleler ile, yerel olmaktan çok uzak şekilde paylaşılmaktadır.

Halan uygulandığı üzere yeşil pasaport belirli bir derece ve kademeye ulaşmış devlet memurlarına verilmektedir. Bu durum yeşil pasaport alabilmek için uzun seneler geçmesi anlamına gelmektedir. Ülkemizin, diğer ülke akademisyenleri ile rekabet ve seyahat özgürlüğünün bütün akademisyenlerimiz için daha kolay hale getirilmesi, Yeşil Pasaportun kadro ve derece şartı gözetmeksizin bütün öğretim elemanlarına verilmesi bu noktada önem arz etmektedir.

Kamuda çalışan yıllar içinde birçok kadro lisans diploması ile yeşil pasaport hakkını elde edebilmekte, ülkemizin ekonomisine ihracat ile destek olan işadamlarının yeşil pasaport hakkına sahip olduğu düşünüldüğünde yeşil pasaport hakkına en çok ihtiyacı duyan kesimlerden biri olan akademisyenler ise bu hakkı elde edememekte, 3. Dereceye inmeyi beklemekte veya üst kadrolara atanılması gerekmektedir.

Ülkemizin bilimsel geleceğini sağlamada en önemli konumda olan araştırma görevlileri ise yeşil pasaport hakkını hiçbir zaman elde edememektedir. Akademik ödeneklerin oldukça kısıtlı olduğu göz önüne de alındığında akademisyenleri bilimsel çalışmalardan maddi kaygıların da alıkoymasını engellemek noktasında bir adım olması açısından yeşil pasaport, başkaca şartlar aranmadan tüm akademik kadrolara verilmeli ve akademisyenlerin her türlü bilimsel aktiviteye katılımlarının kolaylaştırılması gerekmektedir.

Derece hakkı konusunda da ilave derece (04.01.2016 tarih ve 82 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu Maliye Bakanlığı (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Genelgesi) uygulaması üniversiteden üniversiteye farklılık göstermiş ve her akademisyen bu haktan faydalanamamıştır. Akademisyenlerin 3.derece ve altına inmesi doktor öğretim üyesi kadrosuna sahip olmadan imkansız olduğundan bu durum özellikle 4.derecede çok fazla yatay ilerlemeye yol açmaktadır.

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere gerek kadro yetersizliğinden gerek ise norm kadro ve mobbing gibi farklı nedenlerden dolayı doktor öğretim üyesi kadrosu alamayan ve dolayısıyla 3.dereceye inemeyen araştırma görevlileri başta yeşil pasaport olmak üzere birçok haktan yararlanamamaktadır. Yatay ilerleme ve alt kademeye inememe sorunları araştırma görevlilerinin özlük haklarındaki önemli problemlerin başında gelmektedir.

3600 ek gösterge konusu ise yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren düzenleme olup emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde önemli artışlara neden olacaktır. TBMM kapanmadan çıkabilecek bir torba yasaya eklenmesi düşünülen bu değişiklik öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri ayırım yapılmaksızın 3600 kapsamına alınacaktır. 3600 ek gösterge hakkını memurların özlük ve mali haklarında önemli bir iyileştirme sağlayacak olmasından dolayı desteklemekle birlikte kapsamının sadece bahsi geçen meslek dallarıyla sınırlı olması ve akademisyenlerin kapsam dışında bırakılması önemli bir eksiklik ve hata olarak göze çarpmaktadır.

Akademisyenlere yapılan akademik zam yıllarla birlikte enflasyon karşısında erimiş, akademik zamma eklenmesi düşünülen ancak akademik teşvik olarak hayata geçirilen uygulamanın da şartlarının ağırlaştırılmasıyla birlikte akademisyenlerin mali haklarında önemli bir gerilemeye yol açtığı görülmektedir.

Bu kapsamda yeşil pasaportun tüm akademisyenleri kapsayacak şekilde şartsız olarak yürürlüğe girmesini, derece konusunda özellikle yatay büyüme ve kademe alamama sorunlarının çözülmesini ve 3600 ek göstergenin akademideki tüm çalışanları (idari ve akademisyen ayırmaksızın kademeli olarak) da kapsayacak şekilde gündeme gelmesini ve gazi meclisimizden geçmesini talep eder, ÖGESEN olarak bu konularda tüm devlet kurumlarımızın önemli bir paydaşı olduğumuzu tekrar hatırlatmak isteriz.

   Dr. Vahdet ÖZKOÇAK

ÖGESEN Genel Başkanı

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir