İngilizce’de Kelime Öğrenmenin En Etkili Yolları

Kelime ezberi veya öğrenilmesi ile ilgili birçok yöntem bulunmaktadır. Ancak şimdi sizlere bunlar arasından seçtiğimiz en etkili yöntemleri açıklamaya çalışacağız.

Dili Geliştirme Becerileri ve Alt Faktörler

Bir dili öğrenmeye karar verdiğinizde karşınıza 4 temel beceri çıkacaktır. Bunlar; konuşma dinleme, yazma ve okuma becerileri. Temel beceriler ise 3 alt faktörden meydana gelmektedir. Bu faktörler ise; telaffuz, dilbilgisi ve kelime bilgisidir. Tüm bu durumlar ele alındığında sözcük bilgisinin yerinin çok önemli olduğu yadsınamaz. Şimdi kelimelerin aklıda daha kalıcı olmasını sağlamak için uygulanan yöntemlerden bahsedelim;

En Etkili Kelime Öğrenme – Ezber Yöntemleri

1. Görselleştirme

Eğitim Bilimlerinde çalışma yapanlar çok daha iyi bilirler ki insanlar gördüklerini çok daha uzun süre akılda tutabilirler. Bu nedenle kelime öğrenmede en etkili yollar arasında görselleştirme yöntemi ifade edilebilmektedir. Dolayısıyla eğitim programlarımızda bu hususu göz önünde bulundurarak kursiyerlerimize resimli kelime kartları, komik kelime kartları gibi etkinlikler yaptırmaktayız. Ayrıca kursiyerlerimizin bu yöntemi alışkanlık haline getirebilmelerini sağlayabilmek için kelime defterlerine öğrenmekte güçlük çektikleri kelimeler için bir görsel ya da karikatür çizmesini tavsiye etmekteyiz. Örnek verecek olursak;

 

Bilindiği üzere “tackle with” sözcüğü sınavlarda önemli kelimelerden biridir. Anlamı, uğraşmak, çözmeye çalışmaktır. Normal şartlarda bu kelimeyi okuyarak öğrenmek zor olacaktır. Ancak bu şekilde görselleştirildiğinde akılda kalıcılığı artacak ve öğrenmesi kolaylaşacaktır. Ayrıca bu kelime için bir çağrışım yapabilirsek artık unutmamız da imkânsız hale gelecektir. Mesela; “Ben bu konuya çok tackledım (takıldım).” çok uğraştım, çözmeye çalıştım gibi ifade edersek daha net bir şekilde öğrenmemizi kolaylaştırmış oluruz.

2. Yapay Kodlama / Çağrışım Yapma

Kelime öğrenirken en etkili yollardan birisi de çağrışım yapmaktır. Her kelime için çağrışım yapmak zor olsa da elimizden geldiği kadar çok kelime için çağrışım yapmamız faydamıza olacaktır. Çünkü çağrışımlar kalıcılık noktasında büyük kolaylık sağlayacaklardır. Bunu da bir örnek üzerinde gösterecek olursak; “Leak” sözcüğü sızdırmak, akmak anlamına gelmektedir. Bu sözcük normal şartlarda bizlere herhangi bir çağrışım yapmayacaktır. Ancak “Lık, lik (LEAK) diye bir ses duyunca mutfağın musluğunun SIZDIRDIĞINI anladım.” şeklinde ifade edersek artık bu kelimeyi unutmamız zorlaşacaktır. Tabi birde görselle desteklersek çok daha kalıcı olacaktır. Örneğin;

Bu yöntemi kursiyerlerimize benimsetebilmek için günlük etkinlikler içerisine çağrışımlı kelime öğrenme çalışmalarını ekledik. Tabi ki yöntemi uyguladıkça daha fazla kelime üzerinde nasıl çağrışım yapılacağı konusunda tecrübe edinilecektir.

3. Cümle İçerisinde Görme/ Kullanma

İngilizce de diğer dillerde de olduğu gibi kelimelerin birçok anlamı bulunmaktadır. Dolayısıyla bu anlamları doğru bir şekilde uygulamak için cümle içerisinde görmemiz daha etkili olacaktır. Bu adımı uygulamanın en etkili yolu bol bol makale çevirisi yapmak ve İngilizce metinler okumaktır. Biz bu noktada kursiyerlerimize günlük olarak çeviri ve okuma yapmaları için kaynaklar sunmaktayız. Ayrıca kelimelerin farklı kullanımlarının cümle içerisinde gösterildiği listeler vermekteyiz. Bu konuda örnek verecek olursak;

tackle

tekıl

v

1. çözmeye çalışmak (undertake, deal with)

2. [SB about ST] yüzleşmek (confront)

3. topu kapıp durdurmak

4. devirmek [AmE]
5.sıkıca bağlamak, tutturmak

1. a new initiative to tackle the shortage of teachers (öğretmen eksikliğini çözmek için yeni bir girişim)

2. I tackled him about the money he owed me. (Bana borcu olan para için onunla yüzleştim.)


3. He was tackled just outside the penalty area. (Penaltı çizgisinin hemen dışında onu durdurdular)

4. to tackle a thief (bir hırsızı tutup devirmek)


5. The crane operator tackled the heavy blocks of stone. (Vinççi ağır taş blokları sıkıca bağladı.)

4. Akılda Canlandırma Yöntemi

Bu yöntem de yine kelimelerin öğrenilmesinde kalıcılığı artırmaktadır. Örneğin bir kelimeyi kelime defterine yazarken kelimenin günlük hayatta nasıl kullanılabileceği ile ilgili aklımızda bir canlandırma yaparsak, bu durum beynimizin bu kelimeyi daha sonra kullanacağını düşünmesine ve önem vermesine vesile olacaktır. Böylelikle daha etkili bir kelime çalışması yapmış olursunuz. Buna bir örnek verecek olursak; “massive” kelimesi heybetli, kocaman, çok büyük gibi anlamlara gelmektedir. Kelime defterine bu kelimeyi aktarırken devasa bir gemiyi, ya da ihtişamından etkilendiğiniz bir nesneyi aklınızda canlandırırsanız kelimeyi kolaylıkla öğrenmiş olursunuz. Ya da “tackle” kelimesini ele alırsak bakınız yukardaki tabloda 4. anlam olarak “devirmek” verilmiştir. Bu anlamı öğrenmek için; Pizza Kulesi’nin devrildiğini ya da ayağınızın bir yere takılıp (tackle) devrildiğinizi hayal ederseniz bu anlamını da öğrenmiş olursunuz.

5. Kelime Defteri Tutma

Kelime öğrenirken en sık kullanılan yöntemlerden biridir ve biz de tüm kursiyerlerimizin muhakkak bu uygulamayı yapması gerektiğini belirtmekteyiz. Kelime defterleri farklı özelliklere sahip olabilirler. Bazen sadece İngilizce – Türkçe şeklinde tutulabilmektedir bazen de İngilizce, Okunuşu, Türkçesi, Örnek Cümle gibi farklı verileri de içerebilmektedir.

Bu noktada ne kadar detaylı olursa o kadar kalıcılık artacaktır. Kelime defteri ile ilgili önemli hususlardan biri rutin tekrar yapılmasıdır. Çünkü eğer yazılan kelimeler belirli aralıklarla sürekli olarak tekrar edilmezse unutulabilmektedir.

***Kelime Defteri Tekrarını Nasıl ve Hangi Aralıklarla Yapacağım?

Değerli arkadaşlar, kelime defterleri ile ilgili tecrübelerimiz ışığında sizlere şunları tavsiye edebiliriz;
– Deftere son yazılan kelimeler o günün akşamı yatmadan önce bir kere tekrar edilmelidir. – Her tekrar için kelimenin yanına “X” işareti koyulmalı ve her kelime toplamda en az 5 kere tekrar edilmelidir.

– Kelime defterinin tamamı ise haftanın belirlenen bir günü komple okunmalıdır. Bu işlem uzun sürse de mutlaka yapılmalıdır. Aksi takdirde geçmiş kelimeler unutulacaktır. – 40 günde bir kelime defteri baştan sona kontrol edilmeli, net olarak öğrenilmiş olan kelimeler tespit edilmeli ve geriye kalanlar farklı bir deftere aktarılmalıdır. Yani kesin olarak öğrenilen kelimeleri kelime defterimizden çıkarıyoruz. Daha sonrasında sınava yakın bir dönemde geçmişten bu güne tüm kelime defterlerini sırasıyla okuyoruz.

6. Sınıflama-Gruplama

Zihnimiz kelimeleri öbek halinde öğrenmeyi daha çok sevmektedir. O nedenle bazı kelimeleri sınava yakın dönemde öbekleştirerek kelime defterine aktarmak kalıcılığı artıracaktır. Bu yöntem ile ilgili olarak ise Facebook, Instagram ve Telegram gibi platformlarımız üzerinden paylaşımlar yapmaktayız. Örnek göstermek gerekirse;

7. Eş Anlam – Zıt Anlam

Kelimeleri öğrenirken işimizi kolaylaştıran yöntemlerden biri de kelimelerin eş ve zıt anlamlarının çalışılmasıdır. Yine bu yöntem ile ilgili çalışmaları sosyal medya üzerinde yukarda belirttiğimiz platformlarda ve online eğitim programlarımızda sunmaktayız. Bu yönteme örnek vermek gerekirse;

8. Kelime Öğrenme Yöntemlerinin Birleştirilmesi

Arkadaşlar yukarda sizlere kelime öğrenme ve ezberleme üzerine birçok etkili yöntem sunduk. Ancak bunlardan daha kalıcı olanı birden fazla yöntemin birlikte kullanılmasıdır. Bir kelime ile ilgili ne kadar çok çalışma yaparsanız o kelimenin akılda kalıcılığı o kadar fazla olacaktır. Şimdi sizlere kelime öğrenmede etkili olan diğer bazı kelime öğrenme metodlarından bahsedeceğim…

Diğer Yöntem ve Teknikler

a) Kelimeyi Cümle İle Hatırlama

Öğrenmekte güçlük çekilen bir kelimenin cümle içerisinde kullanımı durumunda daha kolay hatırlanacağından bahsetmiştik. Bu yöntemde ise kelimeyi bir cümlenin içerisinde öğreniyorsunuz. Kelimeyi gördüğünüzde aklınıza o cümle geliyor ve cümlenin anlamından yola çıkarak kelimeyi hatırlamış oluyorsunuz.

b) Birden Fazla Duyu Kullanma

Kelime çalışırken ne kadar fazla duyu organınızı bu işe katarsanız öğrenmenizi kalitesi o kadar artacaktır. Dolayısıyla kelimeyi sesli okuyarak ve yazarak ya da dinleyerek öğrenmenizi kolaylaştırabilirsiniz.

c) Kelimelere Sıfat Eklemek

Bazı kelimelere aklınızda kalıcılığı artıracak bir sıfat ekleyerek öğrenmenizi kolaylaştırabilirsiniz. Örneğin; büyük zone. “Zone” sözcüğü alan – bölge anlamına gelmekteydi. Bu sözcüğü kelime defterinize “büyük zone” olarak yazarsanız hem daha eğlenceli hem de daha kalıcı olacaktır.

d) Şarkı, Dizi veya Film İzleyerek Kelime Öğrenme

Yapmaktan keyif aldığımız etkinlikler içerisinde kelime öğrenmek daha kolay olacaktır. Dolayısıyla sevdiğiniz bir şarkının Türkçe çevirisini incelemek ya da yabancı dizi, film izlemek gelişimimize yardımcı olacaktır.

e) Tombala Yöntemi

Kelimelerinizi kartlara arkası Türkçe önü İngilizce olacak şekilde yazabilir ve bu kartları günlük olarak bir avuç alıp cebinize koyarak gün içerisinde okuyabilirsiniz. Böylelikle boş vakitlerinizde sözcük dağarcığınızı artırmış olacaksınız.

f) Kendini Kayıt Yöntemi İle Kelime Öğrenme

Öğrenmekte güçlük çektiğiniz kelimeleri yüksek sesle okuyabilir ve Türkçe anlamlarını seslendirebilirsiniz. Yaptığınız bu etkinliği ise kayıt altına alarak telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan dinleyebilirsiniz. Çok etkili bir yöntemdir denemenizi tavsiye ederiz.

g) Oyun Oynayarak Kelime Öğrenme

Kelime öğrenme için akıllı telefonlara uygun birçok eğlenceli yazılım bulunmaktadır. Bu uygulamaları gün içerisinde oynayarak hem eğlenceli vakit geçirebilir hem de kelime öğrenebilirsiniz.

h) Ön Ek ve Son Eklerle Kelime Türetme

Bu yöntem de sözcük dağarcığınızı geliştirebilmeniz için etkili olacaktır. Web sitemiz üzerinden sunduğumuz ücretsiz kaynaklar içerisinde yer alan Ön Ek – Son Ek modülünü çalışarak kelimelere ekler geldiğinde hangi anlamlara evrileceğini görebilir böylelikle sözcük dağarcığınızı birkaç kat artırabilirsiniz.

Merak edenler için ücretsiz kaynak platformumuzun linkini sunuyorum;

https://www.zaferhoca.com.tr/temelkaynaklar.php

i) Kelime Listelerinden Çalışma

Herhangi bir alan ile ilgili olarak gereken kelimeleri topluca öğrenmek için hazırlanmış olan listelerden faydalanabilirsiniz. Mesela biz bu husus için YÖKDİL Sınavına hazırlık yapan kursiyerlerimize sosyal, sağlık, fen gibi alanlarda kelime listeleri sunmaktayız. Amacımız bütüncül öğrenmeyi etkin hale getirmektir. Yüne bu tarz listeleri yukarda belirttiğimiz ücretsiz kaynak platformumuzda da bulabilirsiniz.

j) Günlük – Haftalık Kelime Öğrenme Hedefi Belirleme

Kelimeleri öğrenirken hedef belirleme yöntemi de etkili olmaktadır. Örneğin bir gün için 20 kelime hedefi koymak ve belirlenen 20 kelimenin çalışılması motivasyonu da artırıcı bir unsurdur.

k) Yapışkan Kâğıttan Öğrenme Metodu

Her gün belirlenen adetteki kelimeleri yapışkan kâğıda yazarak görebileceğiniz bir yere yapıştırın. Akşama kadar her gördüğünüzde tekrar edin. Böylelikle yazılan kelimeler defalarca kez tekrar edilmiş olacak ve öğrenmiş olacaksınız. Örnek Görsel;

l) Papağan Metodu

Kelimeleri yüksek sesle 10 kere okuyun ve her okuyuşunuzda ses tonunuzu değiştirin. Mümkünse çok komik sesler çıkarın. Dışardan bakıldığında deli gibi görünebilirsiniz, ancak etkili olduğunu göreceksiniz.

m) Kelimelerle Şarkı Uydurma

Yine komik ve eğlenceli yöntemlerden biridir. Öğrenmekte zorlandığınız kelimelerle ilgili bildiğiniz bir şarkının sözlerini değiştirerek yeni bir şarkı uydurun. Bu şarkıyı gün boyunca söyleyin. Tüm kelimeler aklınızda kalacaktır.

n) Sözcüklerin Okunuşlarını Dinlemek

Kelimeleri çalışırken kelimelik defterinize aktardığınız kelimeleri sözlüklerden dinleyerek ve okunuşu ile birlikte yazabilirseniz daha kolay hatırlayabilirsiniz.

Evet, arkadaşlar biraz uzun soluklu bir yazı olduğunun farkındayım. Amacım; bildiğim ve etkisinin olduğuna inandığım bütün yöntemleri sizlere iyi bir şekilde açıklamaktı. Sanıyorum bunu da bir ölçüde başardım. Yukarda da belirttiğim gibi ne kadar çok yöntemi alışkanlık haline getirip uygulayabilirseniz o kadar kolay kelime öğreneceksiniz.

Yazımı bitirmeden önce sizlere online eğitim programlarımızdan da bahsetmek istiyorum. İngilizce öğrenmede aslında en büyük güçlük neye, ne zaman ve ne kadar çalışılacağını bilmemektir. Eğitim programlarımızda sizlere günlük olarak planlama yapmaktayız ve ihtiyacınız olan tüm kaynakları sizlere sunmaktayız. Her gün bir sonraki gün yapacağınız çalışmaları ödevlendirmekteyiz.

Eğitim sistemimiz Hibrit sistemdir. Yani dersler belirli günlerde ve zamanlarda yayınlanmakta ve daha sonrasında sistemde yüklü kalmaktadır. Ders kaçırma sorunu yoktur. Kursiyerlerimizi rahatsız etmemesi ve dikkatlerini dağıtmaması için grup chat penceresi kapalıdır. Her kursiyerimiz bireysel olarak canlı destekten ya da sistemimizde yer alan “hocaya sor” butonundan sorularını sorabilmektedirler. Sistemimizde sınav için ihtiyacınız olan her şey mevcuttur ve bunlar size belirli bir program dâhilinde sunulmaktadır.

Ayrıca dersleri takip edebilmeniz için size 6 ciltlik kitap seti göndermekteyiz. Ek etkinlikler ve kaynaklar PDF formatında size sunulmaktadır ve bunlar ortalama 200 adettir. Detaylar bir aşağıda.

Online Eğitim Paketlerinde Sizlere Sunulan Çalışmaları Tekrardan Özetleyecek Olursak;

* Zafer Hoca Özel Konu Anlatımları

* Zafer Hoca Özel Rehberlik Hizmeti

* Günlük Resimli Kelime Kartları

* Günlük Çağrışımlı Kelime Kartları

* Günlük Önemli Kurallar Etkinliği

* Makale Çevirileri Kaynağı (60 PDF)

* Hikâye – Metin Okuma Kaynağı (60 PDF)

* Kelime Öğrenme Modülleri – (30 PDF)

* Ayrıntılı Soru Çözümü ve Analizi Modülleri (11 PDF)

* Alan Bazlı (Sosyal, Fen, Sağlık) Çeviri Çalışmaları ve Kelime Listeleri

* 6 Kitaptan Oluşan Konu Anlatımı, Strateji ve Hazırlık Seti (Adresinize ücretsiz olarak kargolanmaktadır.)

* Sınava Yönelik Çalışma Planı ve Rehberlik Hizmeti

 

Takip etmek isteyenler için;

Facebook Grubumuz: https://www.facebook.com/groups/ydsonlinedershane/

Facebook Sayfamız: https://www.facebook.com/zaferhocayds/
Instagram Sayfamız: https://www.instagram.com/zaferhocayds/
Telegram Grubumuz: https://t.me/zaferhocayds/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir