Projeleriniz Kapsamında Akademisyenlerden Nasıl Hizmet Alabilirsiniz? — 2. Bölüm

Yazar: Başar Kaya

Bir önceki yazımda proje bazlı çalışmalarınız kapsamında Akademisyenlerden hizmet alma koşullarını düzenleyen yönetmelik ve mevzuatlara değinmiştir. Bu yazımda ise en çok bilinen ve tercih edilen ulusal hibe destek programları (TÜBİTAK TEYDEB, KOSGEB ve Kalkınma Ajansları) özelinde akademisyenlerden nasıl hizmet alınabileceğine dair bir takım ipuçları vereceğim.

Hali hazırda ülkemizde faaliyet gösteren kar amacı güden kurumlara yönelik olarak TÜBİTAK TEYDEBKOSGEB, Kalkınma Ajansı ile Avrupa Birliği tarafından geri ödemesiz (hibe) ve geri ödemeli destekler sunulmaktadır.

Bahsi geçen programlar kapsamında Ar-Ge, İnovasyon, Yatırım ve Kapasite geliştirmek gibi farklı amaçlara hizmet eden proje önerileri değerlendirilmektedir.

Bu noktada şunu bir kez daha açıklamak gerekli:

Üniversite bünyesinde görev yapan akademisyenlerin 4691 sayılı yasanın getirilerinden faydalanarak sanayi ortaklığında veya desteğinde gerçekleştirilen projeler kapsamında hizmet verebilmesi için temel şart; ilgili projenin Ar-Ge ve İnovasyon temelli olmasıdır. Döner Sermaye üzerinden hizmet verilmesi istenen durumlarda ise böyle bir şart söz konusu değildir.

Akademisyenlerin “hizmet verici” veya “akademik / bilimsel danışman” sıfatıyla yer alabileceği destek programları ile bu program özelindeki hizmet alım koşul ve yöntemleri şu şekilde özetlenebilir:

1- TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

 • Bu program kapsamında Akademisyenlerden danışman alınması zorunlu değildir.
 • 1507 Programı kapsamında; akademisyenler “Bilimsel Danışman” sıfatıyla hizmet verebilmektedir. Bahsi geçen Bilimsel Danışmanlık hizmetinin bedeli, proje toplam bütçesinin %20’sini geçmemelidir.
 • Projede görev alacak öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri hem Döner Sermaye üzerinden hem de 4691 sayılı yasa gereği teknoloji geliştirme bölgelerinde yerleşik işletmeler üzerinden yapılabilir.

2- TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

 • Bu program kapsamında; proje bütçelerinin 1.000.000 TL’nin üzerinde olması halinde minimum proje bütçesinin %2’sini Bilimsel Danışmanlığa ayrılması zorunludur.
 • 1501 Programı kapsamında; akademisyenler “Bilimsel Danışman” sıfatıyla hizmet verebilmekte olup projede görev alacak öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri hem Döner Sermaye üzerinden hem de 4691 sayılı yasa gereği teknoloji geliştirme bölgelerinde yerleşik işletmeler üzerinden yapılabilir.

3- TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alan Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

 • Bu program yılın belli dönemlerinde çağrıya çıkar ve proje önerileri ilgili çağrı döneminde TÜBİTAK’a sunulur. Her bir çağrının kapsamı ve öncelikleri farklı olması nedeniyle bu program kapsamında Akademisyenlerden danışmanlık alımı zorunlu tutulmamakta olup danışmanlık alımının projenin kabul edilme şansını artıracağı söylenebilir.
 • 1511 Programı kapsamında akademisyenler “Bilimsel Danışman” sıfatıyla hizmet verebilmekte olup Bilimsel Danışmanlık hizmetinin bedeli, proje toplam bütçesinin %20’sini geçmemelidir.
 • Projede görev alacak öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri hem Döner Sermaye üzerinden hem de 4691 sayılı yasa gereği teknoloji geliştirme bölgelerinde yerleşik işletmeler üzerinden yapılabilir.

4- TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

 • 1505 Programı kapsamında akademisyenler “Proje Yürütücüsü” sıfatıyla hizmet verebilmektedir. Proje Yürütücüsü, aylık olarak PTİ (Proje Teşvik İkramiyesi) üzerinden ücret almaktadır.
 • Projede görev alacak öğretim elemanları için görevlendirme alınması gerekmemektedir. Proje Yürütücüsünün bağlı olduğu fakülte, dekanlık veya rektörlüğe projeyi yürütmek ve proje faaliyetlerine zaman ayırabilmek için izin talebinde bulunması gerekmektedir.

5- TÜBİTAK 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

 • Bu program kapsamında Akademisyenlerden danışman alınması zorunlu değildir.
 • 1507 Programı kapsamında; akademisyenler “Bilimsel Danışman” sıfatıyla hizmet verebilmektedir. Bahsi geçen Bilimsel Danışmanlık hizmetinin bedeli, proje toplam bütçesinin %20’sini geçmemelidir.
 • Projede görev alacak öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri hem Döner Sermaye üzerinden hem de 4691 sayılı yasa gereği teknoloji geliştirme bölgelerinde yerleşik işletmeler üzerinden yapılabilir.

6- KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Destek Programı

 • Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında; akademisyenler “Bilimsel Danışman” sıfatıyla hizmet verebilmektedir. Bahsi geçen Bilimsel Danışmanlık hizmetinin bedeli maksimum 25.000 TL’dir.
 • Projede görev alacak öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri Teknoloji Transfer Ofisleri, Döner Sermayeler ve akademisyenin Teknoloji Geliştirme Bölgesi kapsamında faaliyet göstermekte olan şirketi üzerinden yapılabilir.

7- Kalkınma Ajansı Destek Programları

 • Kalkınma Ajansları bünyesinde açılan proje çağrıları kapsamında akademisyenler “Bilimsel Danışman” sıfatıyla hizmet verebil- mektedir. Bahsi geçen Bilimsel Danışmanlık hizmetine ilişkin herhangi bir oransal veya rakamsal üst limit bulunmamaktadır.
 • Projede görev alacak öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri hem Döner Sermaye üzerinden hem de 4691 sayılı yasa gereği teknoloji geliştirme bölgelerinde yerleşik işletmeler üzerinden yapılabilir.

Olabildiğince özet şeklinde konuyu ele almaya çalıştım. Yukarıda ifade ettiğim programlarla ilgili detayları merak edenler veya ekleme yapmak isteyenlerin bana yazmasını rica ediyorum.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir