Türkiye’deki Bilişim Hukuku YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Bilgi çağı olarak adlandırdığımız 21. yüzyılda bilişimden etkilenmeyen kişi, kurum veya meslek mevcut değildir. Bu yüzyılı karakterize eden olgu bilişim olunca, bilişimin temas ettiği her noktada bilişim hukuku’nun çözümlemesi gereken ve herkesin bilmesi gereken bilişim hukuku sorunları karşımıza çıkmaktadır. Hukukçular için bilişim hukuku, ayrı ve özel uzmanlığı ve bilgiyi gerektiren hukuk branşı içinde ayrı bir daldır. Hukuk mesleğinin ister teorik ister uygulama tarafını yürütsün, her hukukçunun karşısına mutlaka bilişim hukuku ilke ve mevzuatları ile çözümlenmesi gereken sorunlar çıkmaktadır.

Bilişim Hukuku Yüksek Lisans Programları dünyadaki güncel ihtiyaçlar ve gelişmeler dikkate alınarak belirli konularda spesifik olarak uzmanlaşmayı da sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır. Bilgi güvenliği, adli bilişim, kişisel verilerin korunması bu alanlardan bazılardır.

Bilişim Hukuku gelişmekte olan ve henüz toplum tarafından bilinmeyen bir alandır. Hatta hukuk ve bilişim mesleklerinden birini icra edenler dahi, bu konuda yeterli bilgiye sahip değillerdir. Bilişim hukuku modern ve disiplinlerarası bir uzmanlık alanıdır. Yeni bir alan olduğu için Üniversitelerimizde de henüz yeterli lisans ve lisansüstü eğitimler bulunmamaktadır. Bu sebeple bu konuda uzmanlaşmak isteyen veya bu alanda akademik kariyer yapmak isteyenler için ülkemizdeki bilişim hukuku lisansüstü programlarını derledik. Ayrıntılı bilgiye üniversitelerin ilgili birimlerinden ve internet sitelerinden alabilirsiniz.

  1. İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz) Programları

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programı, Türkiye’nin alanında ilk ve tek Enstitüsü olan İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsünün lisansüstü programlarından ilkidir. Bu program İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin 1994 yılından beri ülkemizde bilişim ve teknoloji hukukuna yaptığı yatırımlar ve edindiği tecrübe ve birikimlerin sonucunu yansıtmaktadır.

Tezli/Tezsiz

  1. Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilişim Hukuku Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz) Programları

Programın amacı; gerek doğrudan teknoloji ile ilgili alanlarda çalışanların gerekse de hukuk alanında çalışanların hayatın her alanında var olan ve her geçen gün değişerek ilerleyen teknolojinin kullanımından doğabilecek hukuksal sorunları daha somut ve sağlıklı yorumlayabilmelerini temin etmektir.

İnternet ve diğer dijital teknolojiler ile ilgilenenlerin Elektronik Haberleşme ve buna bağlı mevzuata hâkim olmaları ve yürütmekte ya da yürütecekleri faaliyetlerde olası hukuksal sorunların önüne geçmelerini sağlayacaktır.

Diğer taraftan, hukuk disipliniyle ilgili alanlarda çalışmakta ve çalışacak kişiler için ise, mevzuat hükümlerini uygularken teknolojinin enstrümanlarını daha iyi anlama, buna bağlı olarak nitelikli karar verebilmelerini temin edecektir.

Tezli/Tezsiz

  1. İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilişim Hukuku Yüksek Lisans (Tezli) Programı

Detaylar içi tıklayınız.

  1. Hacettepe Üniversitesi (Devlet) Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilişim Hukuku Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz) Programları

Tezli

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Bilişim Hukuku Yüksek Lisans Programı ile birlikte, bilişim hukuku alanında uzman kişiler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Özellikle, sektörde yönetici adayı olacak kişilere eğitim verilmesi ve artan hukuki uyuşmazlıklarda görev alacak avukatların teknik yönden uzmanlaşmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte; ülkemiz bilişim hukuku alanında hukuk yaratan bir ülke olmaktan çok uzaktır.

Konuya ilişkin düzenlemelerimizin çoğu yurtdışından ithal ettiğimiz yabancı mevzuattan oluşmaktadır. Diğer yandan bu alanda yargıya intikal eden uyuşmazlıklarda görev verilen bilirkişilerin bilgilerinin yeterli olmadığı da gözlemlenmektedir. Programımız adli bilişim uzmanlarının da yetişmesini sağlayacak çok yönlü bir programdır.

Amaçlarımız arasında öğrencileri hukuk ile ilgili derin araştırmalara teşvik etmek ve bilimsel araştırma sürecini eğitim sürecine dahil etmek de vardır. Zaman içindeki tecrübeler akademik bilgi birikimi olmadan meslek alanlarında yeterli başarı düzeyinin yakalanamayacağını ortaya koymuştur. Öğrencilerimiz hem akademik hem mesleki faaliyetlerinde ihtiyaç duyacakları gerekli bilgiye nasıl ulaşabileceklerini ve nasıl araştırma yapacaklarını öğreneceklerdir.

Detaylar için tıklayınız.

Tezsiz/ikinci öğretim

Bilgi sistem ve teknolojileri, başta bankacılık ve kamu hizmetleri olmak üzere tüm sektörler tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Bilişim teknolojilerinin yoğun kullanımı ve çok hızlı gelişmesi güvenlik sorununu da beraberinde getirmiştir. Bilişim suçlarıyla mücadeleyi yalnızca kolluk kuvvetleri aracılığıyla yürütmek mümkün değildir. Bilginin, programların, servislerin, ekipmanların veya haberleşme ağlarının yıkımı, hırsızlığı, yasadışı kullanımı, değiştirilmesi veya izinsiz kopyalanması olarak tanımlanan bilişim suçları ile ancak kurulacak olan adli bilişim laboratuvarları ve uzman personeller ile mücadele etmek mümkün olacaktır.

Bu amaçla Üniversitemiz bünyesinde Adli Bilişim Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuş ve faaliyete başlatılmıştır.

Adli Bilişimle ilgili mevzuat bilirkişi tayininde savcı ve mahkemelere geniş yetki vermektedir. Bu yetkinin kullanımı sonucunda görevlendirilecek bilirkişi, alanında uzmanlığını gösteren bir belgeye sahip bulunmamaktadır. Bu amaçla açılan Bilişim Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programımız, bilişim alanında uzman yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bilişim Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nda teknoloji ve hukuk dersleri birlikte verilecektir. Bu bağlamda program tüm lisans mezunlarına açık olacaktır.

Detaylar için tıklayınız.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir